Korisne informacije

Grad Križevci kontinuirano radi na povećanju transparentnosti svoga rada, rada svojih službi, ali i procesa odlučivanja i donošenja odluka. Tome u prilog idu mnoge mjere poduzete posljednjih godina, zahvaljujući kojima je Grad Križevci značajno napredovao na listi transparentnih gradova Udruge "GONG". Neke od poduzetih mjera uključuju javnu dostupnost poziva, akata, zapisnika i tonskih zapisa sjednica Gradskog vijeća te poziva, akata i zapisnika sjednica stručnog kolegija gradonačelnika, objavljivanje proračuna na stranicama Grada te dostava građanima Proračuna u malom, uspostavljanjem online sustava u kojem građani mogu u svakom trenu pratiti u kojoj fazi i kod kojeg referenta se njihov predmet nalazi te online sustava 48 za prijavu problema na području grada. Građanima su dostupni kontakt podatci gradonačelnika, njegovih zamjenika, pročelnika i službenika gradske uprave, građani u svakom trenu mogu putem online obrasca, elektroničkom poštom, putem, za to predviđenog sandučića ili osobno podnijeti primjedbe, predstavke ili prijedloge Gradu Križevcima, a već godinama u Gradu imamo imenovane službenika za informiranje, za primjedbe i predstavke i za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Želja da budemo još otvoreniji prema građanima ponukala nas je da okupimo neke od gradskih udruga (Glas mladih Križevci, "K.V.A.R.K.", "P.O.I.N.T., Koordinacija udruga proizašlih iz domovinskog rata, Matica umirovljenika i starijih osoba Križevci i Udruga invalida Križevci) s kojima surađujemo na različitim projektima te da zajedno s njima, naše građane uključimo u donošenje najvažnijeg gradskog akta, proračuna. Udruge okupljene za ovaj projekt različitih su profila, obuhvaćaju različite dobne skupine (udruge mladih, udruga umirovljenika, udruga branitelja) i interesna područja (znanost, sport, edukacija, kultura, branitelji, briga o djeci, starijima, osobama s invaliditetom, ..), no svima nama je zajedničko da smo građani ovoga grada, da želimo zajedno surađivati i da želimo naučiti kako svi zajedno možemo pridonijeti stvaranju gradskog proračuna. To bi u konačnici uključivalo participiranje i ostalih građana u iznošenju svojih prijedloga i primjedbi putem otvorenih, javnih rasprava.

Pismo namjere zajedničkog sudjelovanja u projektu participativnog odlučivanja

Kontakt

Adresa
I. Z. Dijankovečkog 12 Križevci, RH
e-pošta i telefon
E-pošta: info@krizevci.hr Telefon: 048/681-411